ul. Dworcowa 9A, pok. 103
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 471-31-45

Polecamy
 
 
 
 
Ankieta
Linki
Ilość odwiedzin (30 dni): 11530

Zarząd Komitetu Powiatowego PiS
w Stargardzie Szczecińskim


Wiesław Masłowskiprzewodniczący

     
Przemysław Sulecki  - sekretarz
  Dariusz Dąbek  - członek
Zdzisław Wilk - członek 
 Waldemar Sadoch - członek
  Tadeusz Sowa - członek
Bogdan Terebecki - członek


Nasi reprezentanci w szczecińskim zarządzie okręgu nr 41 


Michał Jach - wiceprezes zarządu okręgowego PiS


                                             
                              Paweł Grobelny              Ireneusz Rogowski               Waldemar Sadoch

  
                                                      
                                               Aleksandra Muszyńska        
               


Zarząd Komitetu nr 1 - Dariusz Dąbek - przewodniczący, Jarosław Hajduk - sekretarz, Dariusz Wojnarowski - członek, Tadeusz Sowa - członek, Maria Pyra - członek, Waldemar Stańczyk  - członek.


Zarząd Komitetu nr 2 - Waldemar Sadoch - przewodniczący, Tadeusz Skłodowski - sekretarz, Wiesław Kamiński - skarbnik, Józef Stachowiak - członek,  Anna Wojnarowska - członek,  Wiesław Masłowski - członek, Urszula Nowicka.

   

    Stoją od lewej: Wiesław Masłowski, Józef Stachowiak, Urszula Nowicka, Waldemar Sadoch, Anna Wojnarowska, Tadeusz Skłodowski i Wiesław Kamiński.

 

Zarząd Komitetu nr 3 - Zdzisław Wilk - przewodniczący, Mariusz Smuga - sekretarz, Elżbieta Mochocka - p.o. skarbnika, Anna Rzepecka, Elżbieta KoczorowskaAleksandra MuszyńskaMaciej Sawczuk, Adam Kalinowski.


Stoją od lewej: Anna Rzepecka, Aleksandra Muszyńska, Mariusz Smuga, Zdzisław Wilk, Elżbieta Koczorowska, Elżbieta Mochocka, Adam Kalinowski oraz Maciej Sawczuk.


  Nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu
i Radzie MiejskiejRADA POWIATU


                                               Ireneusz Rogowski

Jest magistrem ekonomii, a obecnie członkiem zarządu powiatu stargardzkiego. Jako Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej w latach 2006-2010 dał się poznać jako człowiek nie bojący się wielkich wyzwań, dobry i skuteczny strateg, pełen zaangażowania w działaniach, których się podejmuje. Tadeusz Sowa
  
 

Żonaty, lat 52.Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku „Logistyka w gospodarce”. Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną i życiem rodzinnym. Wieloletni, aktywny członek PiS w Stargardzie. Był szefem sztabu kampanii wyborczej posła na Sejm RP Michała Jacha. Obecnie dyrektor jego biura poselskiego. Radny Rady Powiatu, członek Komisji Rewizyjnej, sekretarz Klubu Samorządowego. Przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Stargardzie. Wychowany w rodzinie o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych, syn żołnierza AK, WiN z oddziału „Zapory”, więzionego zarówno przez niemieckiego okupanta jak i komunistycznych oprawców. Jako kontynuator tradycji rodzinnych został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie pełni funkcję członka komisji rewizyjnej Okręgu Szczecin. Pełni również społeczną funkcję sekretarza Stargardzkiego Stowarzyszenia Muzycznego „Cantore Gospel”.


 


Józef Stachowiak
 
 
Jest rodowitym stargardzianinem. Przez wiele lat pracował na stanowisku energetyka w zakładach przemysłowych. Aktualnie jest inspektorem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  Od 1980 roku należy do NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym kolportował prasę podziemną. Za działalność opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany i szykanowany przez SB. W 1989 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Podregionu NSZZ „Solidarność” i jest nim nieprzerwanie do dzisiaj. Obecnie jest przewodniczącym Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej Pomorza Zachodniego oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej "Solidarności" MOPS w Stargardzie. Na początku lat dziewięćdziesiątych współtworzył w Stargardzie struktury Porozumienia Centrum. Pełnił w nim funkcję członka zarządu miejskiego. W latach 1990-1994 był radnym I kadencji Rady Miejskiej. Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W 1999 roku został wybrany na 4 lata do Rady Powiatu Stargardzkiego. Aktualnie radny powiatowy. Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Od trzech kadencji członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady.
 


RADA MIEJSKA


Wiesław Masłowski


Żona Stanisława, czworo dzieci: Łukasz, Katarzyna, Paulina, Bartosz. Pracuje w Zakładzie Pojazdów Szynowych Stargard Szczeciński  na stanowisku Mistrza Produkcji. Radny Rady Miejskiej trzech kadencji. W ostatnich latach członek Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju. Doświadczenie samorządowe zdobyte w pracy i komisjach Rady Miejskiej wykorzystuje do rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Aktualnie przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim.

PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE MIEJSKIEJ:

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Monika Kieliszak  

Monika Kieliszak, lat 38. Wykształcenie wyższe, pracuje jako ekonomista. Radna dwóch kadencji V i VI Rady Miejskiej. Przewodnicząca Klubu Radnych PiS. Członek Rady Społecznej stargardzkiego Szpitala. Od wielu lat zaangażowana w życie społeczne miasta. 

                                                        PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE MIEJSKIEJ:

Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

 
 
Krzysztof Sosin


Urodził się  w Brodach k. Lwowa. Od roku 1945 mieszka w Stargardzie. Tutaj się wychowywał i uczył.Ojciec trojga dzieci: Daniela, Kamila i Małgorzaty. Obecnie cieszy się z pięciorga wnucząt. Dyplom inżynierski obronił na Politechnice Szczecińskiej. W pamiętnym roku 1980 był inicjatorem powstania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stargadzie. Należał i współpracował ze strukturami "Solidarności", a w grudniu 1981 roku został internowany i osadzony w więzieniu w Goleniowie. Po wyjściu z internowania miał kłopoty z pracą, a tym samym z utrzymaniem rodziny. W 1985 roku dzięki życzliwym ludziom podjął działalność gospodarczą i prowadzi ją do dzisiaj. Nigdy nie było mu obojętne to, co dzieje się w Polsce jak i w Stargardzie. Dlatego będąc zawsze aktywnym starał się coś wnosić w życie miasta. W 1988 roku będąc członkiem ROP-u., a startując z listy AWS został radnym.  Obecnie oprócz aktywności zawodowej i politycznej prowadzi Zespół Parafialny "Caritas",  jako wolontariusz.  

 
 

Zdzisław Wilk

Mieszka w Stargardzie Szczecińskim i z tym miastem związane jest jego całe życie. Wykształcenie średnie techniczne. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Rodzina jest dla niego największą wartością. Jego ojciec był żołnierzem Wojska Polskiego, który brał udział w forsowaniu Odry i zakończył swój szlak bojowy w Berlinie. Zdzisław Wilk swoje wartości zawdzięcza właśnie rodzicom oraz patriotycznemu wychowaniu. Mimo wielu obowiązków zawodowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zawsze potrafi znaleźć czas na działalność społeczną. Będąc członkiem Związku Kynologicznego w Polsce pełnił funkcje kierownicze. Wolny czas  spędza najchętniej z rodziną i z przyjemnością pracuje w ogrodzie. Kocha psy i z pasją zajmuję się ich szkoleniem.

PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE MIEJSKIEJ:


Zastępca Przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Bogdan Terebecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku w powiecie stargardzkim. Doświadczony i aktywny samorządowiec oraz działacz społeczny
 

 
 
 
Rzecznik prasowy - Damian Maligłówka - 506 283 193,
e - mail: pis.stargard@gmail.com
Copyright 2014 © Damian Maligłówka